Sofas

komodo elemento terminale dx/sx

Available spare parts

piede
1

komodo elemento terminale dx/sx

foot

Price €0.60
schienale
2

komodo elemento terminale dx/sx

backrest

Price €55.50
bracciolo
3

komodo elemento terminale dx/sx

armrest

Price €55.50
aggancio
4

komodo elemento terminale dx/sx

hook

Price €0.60